Mogelijkheid 2 - fase 2

Opvolging naar uitvoering toe 5 % op de prijs van de renovatie) 

Indien u de verbouwing door mijn kritisch oog wil laten uitvoeren met de mensen waarmee ik al jaren een goede samenwerking heb, kom ik met deze personen naar uw woning om de bestaande toestand te bekijken.
Elektriciteit – structuur van de woning  – leidingen ...
Want een verbouwing is niet enkel een kast of een lamp, daarin kunnen wij met ons team veel verder gaan. Nieuwe ramen – dak – isolatie – afbraakwerken – chape – vloer – bezettingswerken – schilderwerken... kortom alles wat je kan verstaan onder interieur. 
Zij krijgen alle nieuwe plannen en aan de hand daarvan kunnen zij een correcte offerte opmaken. 

Als alle prijzen gebundeld zijn kom ik dit alles met u overlopen. 
Als u akkoord gaat met deze prijzen maak ik een planning op vanaf de aanvang tot het einde van de werken. 
Een planning die u en alle aannemers ontvangen en zij correct opvolgen. 
Ja correct want daarin zijn we zeer sterk we hebben een fantastich samenhangend team van kleine zelfstandige waar ik best wel trots op ben.

Een groot voordeel van deze werking is dat u maar één aanspreekpunt hebt.
Zijn er tijden de verbouwingen vragen, dan kan u daarmee steeds bij mij mee terecht en zal alles per mail spoedig gebriefd worden zodat de werken vlot en correct kunnen verlopen.
Voor deze opvolging vragen wij een vast bedrag van 5% op de totale verbouwing 
Ook hier weet u vooraf perfect wat mijn kostprijs aan u zal zijn. 

Daar ik interieurarchitect ben en stabiliteit en bouwaanvragen niet in mijn bevoegdheid zitten, doe ik voor aanbouwen of grote structurelen veranderingen aan de buitengevels beroep op een vaste architect. Hij zal dan zorgen voor de bouwplannen van eventuele aanbouwen en besprekingen met ingenieur voor stabiliteitsplannen.
Indien dit het geval is zal hiervoor dan afzonderlijk een prijs gegeven worden alvorens hij aan het werk gaat.

Het ontwerp zal dan samen met mij uitgewerkt worden zodat het interieur en exterieur perfect bij elkaar passen.